Inleiding

In maart 1521 werden op de rijksdag te Worms al Luthers geschriften verboden en werd hij zelf in de ban gedaan nadat hij volgens overlevering zijn verdediging ten overstaan van de keizer had beëindigd met de woorden: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders, zo waarlijk helpe mij God’. Bij zijn terugtocht uit Worms was hij op initiatief van zijn eigen keurvorst heimelijk onderschept en naar de weerburcht de Wartburg gebracht teneinde te voorkomen dat hij, nu hij vogelvrij was verklaard, gedood zou worden. Daar begon hij zijn bijbelvertaling in het Duits. De aldus in de persoon van Luther verketterde evangelische beweging was echter niet meer te stoppen. Dat bleek enkele jaren later op de rijksdag te Augsburg. Op 25 juni 1530 boden de vorsten en steden die waren overgegaan naar de Evangelisch-Lutherse Reformatie op de rijksdag te Augsburg aan Keizer Karel V een geschrift aan waarin zij hun evangelische geloof beleden en voor het goed recht van hun geloofsvisie opkwamen. Dit geschrift kreeg de naam: Geloofsbelijdenis van Augsburg (in het latijn: Confessio Augustana).

Lees meer

Recente berichten

februari 12, 2013 |

11. 1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie te Amsterdam gevierd. vz: Luther overhandigt aan keizer Karel V...

februari 12, 2013 |

12. 1730 Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz:Luther met wapens van vorsten en steden, in cartouche...

februari 12, 2013 |

13. 1730 Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: balans door Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse...

februari 12, 2013 |

14. 1730 Vader Tijd borstbeeld van Luther

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: Vader Tijd plaatst borstbeeld van Luther op zuil met tekst:...

Lees meer