36. 1770. Inwijding van het Lutherse Diaconiehuis

1770. Inwijding van het Lutherse Diaconiehuis, vz: voor- en zijaanzicht van het gebouw: Annue.ente Mag.istratu Amst.elico Votis  Liberalitatique Augsb:urgicorum Aedific.ium Cond.itum Ann.o1770 /Terwijl de Amsterdamse vroedschap door een mild besluit goedkeuring schonk. Het gebouw der Augsburgers gesticht in het jaar 1770.  CEL (celebratum/gevierd), de datum 13 januari 1771 is foutief. Het gebouw werd pas in 1772 ingewijd, kz vrouwe Weldadigheid gezeten tussen oude man, vrouw en kind. Gloriatur adversus damnationem misericordia /de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. (Jac.2:13 ‘Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.’)

Medailleur: C.F. Konse, zilver 34 mm.

Inauguration of the Lutheran parish house

Inauguration of the Lutheran parish house

Inauguration of the Lutheran parish house

Inauguration of the Lutheran parish house