62. 1778 Penning op het overlijden van A.J. van Uchelen

1778, penning op het overlijden van A.J. van Uchelen echtgenote van ds J.D. Deiman, vz: grafteken met liggende vrouw met tekst: Ik leev en gy zult ook leeven, kz: ster en palmtakken: Ter
Rouw Gedacht.enis
Van A. P. van Uchtelen
Geb.oren te Amsterd.am 1 Aug.ustus
1738: gehuwd met Do
J. D. Deiman te Woerd.en
4 Maart 1765 * Gest:orven
Te Utr.echt 28 Nov.ember
1778.

Medailleur: Johan Georg Holtzhey, zilver, 29 mm.

1778 Death of A.J. van Uchelen

1778 Death of A.J. van Uchelen

1778 Death of A.J. van Uchelen

1778 Death of A.J. van Uchelen