17. 1930 De Nederlandsche Luthersche kerken

1930, Vierde eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: alle bekende Nederlandse lutherse kerkgebouwen, Omschrift: De Nederlandsche Luthersche kerken 1930. Eronder een tekst van Mathesius:

Hiermede eer ik voor mijn persoon en vanwege de kerk die mij is toevertrouwd deze 7 christelijke vorsten en keurvorsten tezamen met de 2 lofwaardige rijkssteden die niet ge-schroomd noch zich geschaamd hebben te Augsburg op den rijksdag der Evangelische waar-heid getuigenis te geven: Mathesius

kz: Luther en Melanchton, tekst in banderol aan hun voeten: Si deus pro nobis quis contra nos,/Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?:Vit. in silentio et spe erit fortitudo mea. De spreuk: In silentio et spe erit fortitudo vestra,/ In stilte en hoop zal uw kracht liggen, staat boven een prent van Luther uit 1521. Medailleur: Maarten L. Pauw, zilver en brons 60 mm.

De Nederlandsche Luthersche kerken 1930

De Nederlandsche Luthersche kerken 1930

De Nederlandsche Luthersche kerken 1930

De Nederlandsche Luthersche kerken 1930