46. 1678, overlijden van Casparis Caspari

1678, overlijden van Casparis Caspari, voorzanger van de Evangelisch-Lutherse Kerk te Amsterdam, vz; twee geraamtes (links met zeis en rechts met omgekeerde fakkel) en putto met olielamp, met Omschrift: Gij die als vrienden mij gedragen hebt ter aarden wilt voor uw laatste dienst dit mij ter eer aanvaarden. Tekst in het midden: Ter gedachtenis van Mr Casparis Caspari, voorSanger van de Augsburgse Confessie van hem bedient 19 Jaere/ oud Synde 79 Jaeren. In den Heere gerust den 15 Maert Ao 1678.  In afsnede: Gedenck te sterven

Keerzijde: Tekst op guirlande: Salich sijn de dooden die in den Heere sterven want sij rusten van hare Arbeit. Doodshoofd en beenderen, zeis en zandloper, putti en overledene. In cartouche tekst: Mijn Lichaam dat nu rust/ sal wederom verijsen/ en met mijn Siel vereent/ mijn Heilant eeuwig prijsen.

Medailleur: O.Wouter Müller, zilver 81×71 mm.

1678, death of Casparis Caspari

1678, death of Casparis Caspari

1678, death of Casparis Caspari

1678, death of Casparis Caspari