11. 1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

11. 1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie te Amsterdam gevierd. vz: Luther overhandigt aan keizer Karel V de confessie, tekst: Het twede iubelfeest ter overlevering der Augsburgse confessie, kz: vliegende engel met banderol, tekst: Ik zag enen engel vligen midden door den hemel die had een ewig evangely, Openb.14:6. Medailleur:Willem de Wijs, zilver 46 mm

Lees meer

12. 1730 Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

12. 1730 Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz:Luther met wapens van vorsten en steden, in cartouche eronder: Confessores ac Defensores, Carol:o V. Caesari, in Comitiis Augustanis, D.XXV.I¬un:MDXXX. Veritat:em Profitent.es /De belijders en verdedigers der waarheid dezelve voorstaan¬de bij Keizer Karel V op de Rijksdag te Augsburg, 25 juni 1530.kz: zittend vrouwe godsdienst met randschrift boven: VERITA-TI TRIUMPHUS, zegepraal voor de...

Lees meer

13. 1730 Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie

13. 1730 Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: balans door Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie houden elkaar in evenwicht, Op de rots die als achtergrond bij de balans fungeert staat tussen de beide schalen de tekst: Unus spiritus, una veritas, una fides,/één geest, één waarheid, één geloof. Het randschrift luidt: Sec.uli Edit.tae Inv.variatae Aug:sburgensis Conf:essionis II.Ren:ovatae Memoria,/de gedachtenis...

Lees meer

14. 1730 Vader Tijd borstbeeld van Luther

14. 1730 Vader Tijd borstbeeld van Luther

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: Vader Tijd plaatst borstbeeld van Luther op zuil met tekst: Strenuus veritatis vindicator,/Moedige handhaver der waarheid. Boven rondom staat het omschrift: In aeternam memoriam,/Ter eeuwige gedachtenis. Als onderschrift: Confessio Evangelica tradita Carolo V Imp.eratori Augustae Vindel.icorum MDXXX,/De evangelische belijdenis overgegeven aan keizer Karel V, te Augsburg, 1530. kz: vrouwe...

Lees meer

15. 1830 Overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis

15. 1830 Overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis

1830, Derde eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: tekst: Ter 300 jarige gedachtenisviering van de overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis op den 25sten juny 1830., kz: vrouwe Godsdienst, met bijbel en vuurvlam, wijst naar borstbeeld van Luther, op de zuil de lutherse zwaan. Het om¬schrift: Evangeliesch Lutersche Kerk in het Koningrijk der Nederlanden. Medailleur: David van der Kellen Jr, zilver 46 mm.

Lees meer