72. 1925 Martyr Jan de Bakker on a stake

1925, martyr Jan de Bakker on a stake:Jan de Bakker on a pile at a stake (1525) Legend: Iohannes Pistorius Wovrdensis Protomartyr Hollandiae 1525, Sigil.lum Eccles.ia Wovrdensis Invariatae August.ana Confess.iones, reverse: “Doch des Christens geweten/ moet worden vrijgelaten/en aan zijn geloof/moet geen geweld geschieden”, ( The conscience of a Christian should be free and no violence must attack his faith.) silver 60 mm.

1925, martyr Jan de Bakker on a stake

1925, martyr Jan de Bakker on a stake

1925, martyr Jan de Bakker on a stake

1925, martyr Jan de Bakker on a stake