15. 1830 Religion, with bible and flame

15. 1830 Religion, with bible and flame

1830, , Commemorating the tricentennial of the Augsburg Confession. Scripture: Ter 300 jarige gedachtenisviering van de overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis op den 25sten juny 1830. Reverse: Religion, with bible and flame, indicating the bust of Luther, on the column the swan, a Lutheran symbol. Legend: Evangeliesch Lutersche Kerk in het Koningrijk der Nederlanden (Evangelical Lutheran Church in the Kingdom of the Netherlands. Medallist:...

Read More