35. 1770 Bouw van het Evangelisch-Luthers bestedelingenhuis

35. 1770 Bouw van het Evangelisch-Luthers bestedelingenhuis

1770. Bouw van het Evangelisch-Luthers bestedelingenhuis op het Weesperveld, vz: voor- en zijaanzicht van het gebouw met latijnse tekst Er boven de tekst: Pauperum Confugium/toevlucht der armen. Onder het gebouw staat de tekst: Acrematocomium Lutheranorum Conditum MDCCLLX /Bestedelingenhuis der Lutheranen, gesticht 1770, kz vrouwe Godsdienst. Medailleur: Theodorus van Berckel, zilver, 39 mm. Keerzijde: Vrouwe Godsdienst, de Heilige Schrift en...

Lees meer

36. 1770. Inwijding van het Lutherse Diaconiehuis

36. 1770. Inwijding van het Lutherse Diaconiehuis

1770. Inwijding van het Lutherse Diaconiehuis, vz: voor- en zijaanzicht van het gebouw: Annue.ente Mag.istratu Amst.elico Votis  Liberalitatique Augsb:urgicorum Aedific.ium Cond.itum Ann.o1770 /Terwijl de Amsterdamse vroedschap door een mild besluit goedkeuring schonk. Het gebouw der Augsburgers gesticht in het jaar 1770.  CEL (celebratum/gevierd), de datum 13 januari 1771 is foutief. Het gebouw werd pas in 1772 ingewijd, kz vrouwe Weldadigheid...

Lees meer