102 1870 – Representatiepenning

102 1870 – Representatiepenning

1870 – Representatiepenning van het Theologisch-Litterarisch Studentengezelschap ‘Excelsior deo iuvante’/Hoger met Gods hulp. Dit oudste dispuut voor studenten in de theologie te Utrecht werd op 18 oktober 1870 opgericht met als zinspreuk: Lucerna pedibus meis verbum tuum./Uw woord is een lamp voor mijn voet, Psalm 119:105. Het was oorspronkelijk orthodox hervormd. Vanaf 1915 was de leerstoel van de Hersteld-Lutherse kweekschool gevestigd aan...

Lees meer