3. 1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming 2

3. 1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming 2

1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming, vz: borstbeeld Martin Luther, omschrift: MartInVs LVutherVs theoLogIae DoCtor/Martin Luther doktor in de godgeleerdheid. (M, D, C, 2xL, 3xV, 2xI = 1717), kz: palmboom in landschap. met als randschrift: foLIUM eIVs neC DefLVuet/zijn blad zal niet afvallen. (1717). Onderschrift: IN MEM:oriam IVB:laei EV:angelici SEC:undi D:ie 31 OCT:obris/ Ter herinnering aan het tweede evangelische eeuwfeest, de...

Lees meer

4. 1717 Hervorming borstbeeld Martin Luther

4. 1717 Hervorming borstbeeld Martin Luther

1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming, vz: borstbeeld Martin Luther als bij penning 3, kz: een boer die zaad zaait op omgeploegd land, met als randschrift: Ego plantavi deus incrementum dedit/ ik heb geplant, God heeft wasdom gegeven. Onderschrift: D:ie 31 OCT:obris. goud en zilver, diverse afmetingen

Lees meer

25. 1826 Herbouw Nieuwe Lutherse Kerk

25. 1826 Herbouw Nieuwe Lutherse Kerk

1826, Herbouw Nieuwe Lutherse Kerk, vz:beeltenis van Martinus Luther,geb. 10 nov. 1483, gest. 18 feb. 1546. m kz: 9 regelige tekst: De Nieuwe Lutherse Kerk te Amsterdam afgebrand den 18 sept. 1822. Prachtiger herbouwd en ingewijd den 18 sept. 1826. Goud, zilver, brons en tin, 30 mm.

Lees meer

28. 1778 Eeuwfeest Luthers Diaconie Weeshuis

28. 1778 Eeuwfeest Luthers Diaconie Weeshuis

1778, Eeuwfeest Luthers Diaconie Weeshuis, vz: voorgevel weeshuis, Omschrift: Het Luthersche weeshuis, gest.icht1678 In de afsnede: Verbout 1757. Keerzijde: Omkranste zuil waarop de tekst: Ebenhaezer (tot hier toe heeft de Heer ons geholpen). Een putto die de tijd voorstelt, hangt een C (betekent: honderd jaar) met rondom een ouroboros op. Met zwaan, het wapen van Amsterdam en een zeis. Omschrift: Op het eerste jubile, geviert in Amst:sterdam,...

Lees meer