62. 1778 Penning op het overlijden van A.J. van Uchelen

62. 1778 Penning op het overlijden van A.J. van Uchelen

1778, penning op het overlijden van A.J. van Uchelen echtgenote van ds J.D. Deiman, vz: grafteken met liggende vrouw met tekst: Ik leev en gy zult ook leeven, kz: ster en palmtakken: Ter Rouw Gedacht.enis Van A. P. van Uchtelen Geb.oren te Amsterd.am 1 Aug.ustus 1738: gehuwd met Do J. D. Deiman te Woerd.en 4 Maart 1765 * Gest:orven Te Utr.echt 28 Nov.ember 1778. Medailleur: Johan Georg Holtzhey, zilver, 29...

Lees meer

67. 1792 50-jarige predikdienst van ds C.C.H. van der Aa

67. 1792 50-jarige predikdienst van ds C.C.H. van der Aa

1792, penning op de 50-jarige predikdienst van ds C.C.H. van der Aa, leraar van de Lutherse Gemeente te Haarlem, vz; borstbeeld naar links met tekst: Ae.tatis 74 en I.G.Holtzhey f.ecti. Als omschrift: Christianus Carolus Henricus van der Aa. kz: vrouwe Godsdienst, links bijbel en Augsburgse Confessie, rechts op altaar het getal L=50. Omschrift: God is liefde. 1 Johannes 4: 8. In de afsnede staat de datum: 12 augustus 1792. Medailleur: Johan...

Lees meer