57. 1940 Bombardement van Rotterdam

57. 1940 Bombardement van Rotterdam

1940, bombardement van Rotterdam waarbij ook de lutherse kerk werd verwoest, Voorzijde: Afbeelding van de kerk in vlammen, randschrift: Evang. Luthersche Kerk Rotterdam, 1736-1940. Keerzijde: Tekst tegen de achtergrond van vlammen komend uit een offerschaal: Wat tussen bouw en brand bestond, verging…in weinige uren. Maar niet wat men te doen hier vond. Want dat zal eeuwig duren. De tekst van dit gedicht is van het gemeentelid J....

Lees meer

58. 1954 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente

58. 1954 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente

1954, 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente, vz: duif met olijftak, in banderol eronder: pax vobis/vrede met u. Omschrift: Sig.illum Ecc.lesiae Rot.terodamensis Sub Symb.olo Invar.iata Conf.essione Aug.ustanae /Zegel van de kerk te Rotterdam onder de onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis. kz: zwangere vrouw met adelaarsvleugels, met als kroon 12 sterren, staande op de maan, met hebreeuwse tekst: Immanuel. en omschrift: Sigill.Ecclesiae...

Lees meer

95B. Vlissingen

95B. Vlissingen

Vlissingen, avondmaalsloodje, klapwiekende zwaan (uit het zegel der gemeente): SIGEL(lum) ECCLE(siae) FLESS(ingensis), achthoekig koper, 35 mm, ook in lood, variatie met parelrand, 25 mm

Lees meer