17. 1930 De Nederlandsche Luthersche kerken

17. 1930 De Nederlandsche Luthersche kerken

1930, Vierde eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: alle bekende Nederlandse lutherse kerkgebouwen, Omschrift: De Nederlandsche Luthersche kerken 1930. Eronder een tekst van Mathesius: Hiermede eer ik voor mijn persoon en vanwege de kerk die mij is toevertrouwd deze 7 christelijke vorsten en keurvorsten tezamen met de 2 lofwaardige rijkssteden die niet ge-schroomd noch zich geschaamd hebben te Augsburg op den rijksdag der Evangelische...

Lees meer

19. 1946 Sterfdag van Luther

19. 1946 Sterfdag van Luther

1946, Sterfdag van Luther, vz: tekst met Lutherroos, omschrift: Vierde eeuw herdenking van Luther’s sterfdag, Amsterdam 1946, en in latijnse letters VIVIT (Hij leeft). Kz: Omschrift: Ik zal niet sterven maar leven en de werken des Heeren verkondigen. Met borstbeeld van Luther naar rechts: Etatis sul 57 (Luther op 57-jarige leeftijd). Medailleur: Maarten L. Pauw naar een ontwerp van G. J. Haalboom (brons, 60 mm)...

Lees meer

20. 1952 Hereniging van de twee lutherse kerken

20. 1952 Hereniging van de twee lutherse kerken

1952, Hereniging van de twee lutherse kerken, vz: Oude Lutherse Kerk aan het Spui en de Hersteld Lutherse kerk aan de Kloveniersburgwal, kz: zegel der Nederlandse gemeenten onder de Augsburgse geloofsbelijdenis. Het betreft hier een lelie tussen doornen (Hooglied 2:2). Ook het omschrift bleef in 1952 hetzelfde als in 1617: Sigil.lum Eccl.siarum.Belg.ae sub.Aug.sburgo Confe.ssiones,/Zegel der Nederlandse gemeenten onder de Augsburgse...

Lees meer

57. 1940 Bombardement van Rotterdam

57. 1940 Bombardement van Rotterdam

1940, bombardement van Rotterdam waarbij ook de lutherse kerk werd verwoest, Voorzijde: Afbeelding van de kerk in vlammen, randschrift: Evang. Luthersche Kerk Rotterdam, 1736-1940. Keerzijde: Tekst tegen de achtergrond van vlammen komend uit een offerschaal: Wat tussen bouw en brand bestond, verging…in weinige uren. Maar niet wat men te doen hier vond. Want dat zal eeuwig duren. De tekst van dit gedicht is van het gemeentelid J....

Lees meer

64. 1941 Eeuwfeest Evangelisch Luthersch

64. 1941 Eeuwfeest Evangelisch Luthersch

1941, eeuwfeest Evangelisch Luthersch wees- oude mannen- en vrouwenhuis, vz: zwaan voor eikenboom met wapens: Evangelisch Luthersch Wees- oude mannen- en vrouwenhuis, Utrecht, kz: achtergrond het gebouw: 1841 ter herinnering aan het 100-jarig bestaan, 10 januari 1941. Medailleur: Maarten L. Pauw, zilver en brons, 50 mm.

Lees meer