12. 1730 Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

12. 1730 Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz:Luther met wapens van vorsten en steden, in cartouche eronder: Confessores ac Defensores, Carol:o V. Caesari, in Comitiis Augustanis, D.XXV.I¬un:MDXXX. Veritat:em Profitent.es /De belijders en verdedigers der waarheid dezelve voorstaan¬de bij Keizer Karel V op de Rijksdag te Augsburg, 25 juni 1530.kz: zittend vrouwe godsdienst met randschrift boven: VERITA-TI TRIUMPHUS, zegepraal voor de...

Lees meer

13. 1730 Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie

13. 1730 Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: balans door Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie houden elkaar in evenwicht, Op de rots die als achtergrond bij de balans fungeert staat tussen de beide schalen de tekst: Unus spiritus, una veritas, una fides,/één geest, één waarheid, één geloof. Het randschrift luidt: Sec.uli Edit.tae Inv.variatae Aug:sburgensis Conf:essionis II.Ren:ovatae Memoria,/de gedachtenis...

Lees meer

14. 1730 Vader Tijd borstbeeld van Luther

14. 1730 Vader Tijd borstbeeld van Luther

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: Vader Tijd plaatst borstbeeld van Luther op zuil met tekst: Strenuus veritatis vindicator,/Moedige handhaver der waarheid. Boven rondom staat het omschrift: In aeternam memoriam,/Ter eeuwige gedachtenis. Als onderschrift: Confessio Evangelica tradita Carolo V Imp.eratori Augustae Vindel.icorum MDXXX,/De evangelische belijdenis overgegeven aan keizer Karel V, te Augsburg, 1530. kz: vrouwe...

Lees meer

54. 1736 Luthersche kerk te Rotterdam

54. 1736 Luthersche kerk te Rotterdam

1736, op het stichten der Luthersche kerk te Rotterdam, vz: stadsgezicht op Rotterdam, met stadswapen en wapens van de 4 burgemeesters: J. Van Meel, Mr H. Van de Stael, Mr. A. Deynoot en Mr. H. Pelt, met tekst: De leden die Godts Geest in Christus komt vereenen. kz: exterieur van kerkgebouw met tekst: Verstrekken dit gebou tot levendige steenen. In de afsnede de wapens van A.gatha M.aria Crol en D.aniel De Jong Iun.ior, twee kinderen van...

Lees meer

70. 1741 Op de nieuw gebouwde Lutherse kerk

70. 1741 Op de nieuw gebouwde Lutherse kerk

1741, op de nieuw gebouwde Lutherse kerk te Middelburg, vz: vrouwe Middelburg in het midden gezeten, links vrouwe Godsdienst, rechts stadsgezicht van Middelburg. Boventekst: Munificentia SPQ Medioburg, eronder de tekst:Augustanam Confessionem Professis Area Ad Templum Aedific. Concessa/Door de weldadigheid van de raad en het volk van Middelburg is aan de belijders van de Augsburgse Confessie de grond om een kerk te bouwen geschonken. kz;...

Lees meer