2. 1717, Op het tweede eeuwfeest

2. 1717, Op het tweede eeuwfeest

1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming, vz: Martin Luther met zwaan als zijn symbool naast zich en met kaars en bijbel, onder zijn voeten de pauselijke tiara en de banbul. Omschrift: Het tweede jubelfeest ter gedachteniss van de reformatie door D.M.Lutherus, begonnen Anno 1517. Op de bijbel staat: Bib Sac, Ps CXIX, vs 89 (Biblia Sacra/Heilige Schrift) en Psalm 119:89 “Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast”. kz: vrouwe de...

Lees meer

11. 1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

11. 1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie te Amsterdam gevierd. vz: Luther overhandigt aan keizer Karel V de confessie, tekst: Het twede iubelfeest ter overlevering der Augsburgse confessie, kz: vliegende engel met banderol, tekst: Ik zag enen engel vligen midden door den hemel die had een ewig evangely, Openb.14:6. Medailleur:Willem de Wijs, zilver 46 mm

Lees meer