98. 1701 Hoorn Loterijpenning

1701 Hoorn Loterijpenning

Voorzijde: Interieur van de ruimte (gebouw “De Doelen”) waar de loterij gehouden wordt. Aanwezig de predikant en ander kerkdienaren. Tussen de twee bussen met loten een weesjongetje, die zo dadelijk het winnend lot gaat trekken. Door de geopende deuren in de zaal ziet men cialis authentique de Lutherse kerk. Tekst omschrift: Ter gedagtenis van de loterye voor de Lutersche Kerk tot Hoorn; Anno 1701. Keerzijde: Tekst: Aan Cornelia Schadé, Komt Nichje! neemt dees Penning aan / Die u Grootvader u wou schenken / Om aan de moeit bij hem gedaan / Voor d’Hoornse Lootery te denken / En wenscht u daarbij ’t Heil van god / Als ’t allerhoogste zielen Lot: Joh. Nieuland

In het archief van de Lutherse gemeente te Hoorn is de rekening van baten en lasten van deze loterij teruggevonden. De totale baten bedroegen uiteindelijk meer dan f 2000. Deze unieke ovale zilveren penning bevond zich in de verzameling van Prinses Marianne der Nederlanden en is in 1933 door de firma Schulman geveild. Hij is thans in het bezit van het Westfries Museum te Hoorn. zilver, 82×72 mm.

Hoorn 1701 lottery medal

Hoorn 1701 lottery medal

Hoorn 1701 lottery medal

Hoorn 1701 lottery medal

Hoorn, 1701, loterijpenning