2. 1717, Op het tweede eeuwfeest

1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming, vz: Martin Luther met zwaan als zijn symbool naast zich en met kaars en bijbel, onder zijn voeten de pauselijke tiara en de banbul. Omschrift: Het tweede jubelfeest ter gedachteniss van de reformatie door D.M.Lutherus, begonnen Anno 1517. Op de bijbel staat: Bib Sac, Ps CXIX, vs 89 (Biblia Sacra/Heilige Schrift) en Psalm 119:89 “Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast”.

kz: vrouwe de Waarheid breekt het juk van de zittende vrouw, die de kerk voorstelt. Verder de tekst uit Mattheus 16:18: Op desen rots-steen wil ik bouwen myne gemeente, en de poorten der helle sullen se niet overweldigen. Medailleur; Willem De Wijs, zilver 48 en 61 mm.

1717, Commemorating the bicentennial of the Reformation

1717, Commemorating the bicentennial of the Reformation

1717, Commemorating the bicentennial of the Reformation

1717, Commemorating the bicentennial of the Reformation