12. 1730 Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz:Luther met wapens van vorsten en steden, in cartouche eronder: Confessores ac Defensores, Carol:o V. Caesari, in Comitiis Augustanis, D.XXV.I¬un:MDXXX. Veritat:em Profitent.es /De belijders en verdedigers der waarheid dezelve voorstaan¬de bij Keizer Karel V op de Rijksdag te Augsburg, 25 juni 1530.kz: zittend vrouwe godsdienst met randschrift boven: VERITA-TI TRIUMPHUS, zegepraal voor de waarheid, staande vrouwe de waarheid, rechts Saturrnus die het tweede eeuwfeest in een piramide beitelt. Onderschrift: Nummus Mnemonicus Secundi/ Iubilaei post Editam Aug:ustae Vind:elicorum Fidei/Conf:essionem Amstelod:ami MDCCXXX.D:XXV.IUN:Exc:udit./Gedachtenispenning van het tweede eeuwfeest van de Augsburgse geloofsbelijdenis, geslagen te Amsterdam, 25 juni 1730,

Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 62 mm.

Commemorating the bicentennial of the Augsburg Confession

Commemorating the bicentennial of the Augsburg Confession

Commemorating the bicentennial of the Augsburg Confession

Commemorating the bicentennial of the Augsburg Confession