14. 1730 Vader Tijd borstbeeld van Luther

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: Vader Tijd plaatst borstbeeld van Luther op zuil met tekst: Strenuus veritatis vindicator,/Moedige handhaver der waarheid. Boven rondom staat het omschrift: In aeternam memoriam,/Ter eeuwige gedachtenis.

Als onderschrift: Confessio Evangelica tradita Carolo V Imp.eratori Augustae Vindel.icorum MDXXX,/De evangelische belijdenis overgegeven aan keizer Karel V, te Augsburg, 1530.

kz: vrouwe Godsdienst overwint elke aanval, onder haar voet de vertrapte tiara van de paus. Rondom boven staat als randschrift: Religio Victrix, De zegepralende godsdienst.

Het onderschrift luidt: Seculum Augustana Confessionis Invariatae Secundum Amstelodami,

MDCCXXX. D.XXV Iun. Celebr.atum,/Het tweede eeuwfeest van de onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis, plechtig gevierd binnen Amsterdam, 25 juni 1730.
Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 49 mm.

Father Time sets the bust of Luther on an column.

Father Time sets the bust of Luther on an column.

Father Time sets the bust of Luther on an column.

Father Time sets the bust of Luther on an column.