73. 1732 Op de uittocht der Salzburgers

1732, Op de uittocht der Salzburgers, vz:vluchtelingen trekken weg uit Salzburg, met tekst: Op God vertrouwen is de veiligste toevlucht. Eronder staat : Saltzburgse Vervolg:ing der Evan:gelische Prot:estanten 1732, kz: Zalig zyt gy als u de menschen om mynentwil smaaden en vervolgen en spreeken allerly kwaad van u, is ’t dat zy daar aan liegen, weest vrolyk en blymoedig, ’t zal u in den hemel wel beloont worden. Matt:heus Hoofdstuk V, vers 11,12.Medailleur: Martinus  Holtzhey, zilver 49 mm

1732 Medal on the exodus of the Salzburger refugees leaving Salzburg

1732 Medal on the exodus of the Salzburger refugees leaving Salzburg

1732 Medal on the exodus of the Salzburger refugees leaving Salzburg

1732 Medal on the exodus of the Salzburger refugees leaving Salzburg