76. 1733 – Op de intocht der Salzburgers in Nederland 3

1733 – Op de intocht der Salzburgers in Nederland. Voorzijde: Vrouwe Belgica zit met lans en vrijheidshoed in de ene hand en met het schild van de Zeven Verenigde Nederlanden in haar andere hand, temidden van allerlei symbolem. Het opschrift boven luidt:Belgium foederatum/Verenigde Nederlanden.

Keerzijde. Vrouwe Belgica beschermt met haar schild de emigranten en wijst naar het altaar waar op de bijbel (Biblia Sacra)  ligt. Vlak voor het altaar de Hollandsche leeuw met zeven pijlen. Omschrift: Refugium miseris /Toevlucht voor verdrukten. Erboven de hebreeuwse letters JHWH. Eronder: DCCC-Salisburgensib.us Sedes assignatae MDCCXXXIII/Aan 800 Salzburgers woonplaatsen geschonken, 1733.

Medailleur: Martinus Holtzhey, Zilver 49 mm

1733 – medal on the entry of the Salzburger refugees in the Netherlands

1733 – medal on the entry of the Salzburger refugees in the Netherlands

1733 – medal on the entry of the Salzburger refugees in the Netherlands

1733 – medal on the entry of the Salzburger refugees in the Netherlands