70. 1741 Op de nieuw gebouwde Lutherse kerk

1741, op de nieuw gebouwde Lutherse kerk te Middelburg, vz: vrouwe Middelburg in het midden gezeten, links vrouwe Godsdienst, rechts stadsgezicht van Middelburg. Boventekst: Munificentia SPQ Medioburg, eronder de tekst:Augustanam Confessionem Professis Area Ad Templum Aedific. Concessa/Door de weldadigheid van de raad en het volk van Middelburg is aan de belijders van de Augsburgse Confessie de grond om een kerk te bouwen geschonken. kz; kerkgebouw met zwaan, vrouwe Godsdienst zit ervoor. Randschrift: Structa super lapidem non ruet ista domus/Dit huis op een rotssteen gebouwd, zal niet neerstorten, Lucas 6:48.

Medailleur: Martinus Holtzhey, Zilver 49 mm.

1741 Commemorating the building of the Lutheran Church of Middelburg

1741 Commemorating the building of the Lutheran Church of Middelburg

1741 Commemorating the building of the Lutheran Church of Middelburg

1741 Commemorating the building of the Lutheran Church of Middelburg