61. 1763 Oprichting Luthers Weeshuis te Den Haag

1763, Oprichting Luthers Weeshuis te Den Haag, vz: lutherse zwaan, links en rechts de weesmeisjes en jongens, met manna uit de hemel, bovenaan een zon met stralen waarin staat: Hebr.eën hoofdstuk XIII vers 5: Ik wil u niet verlaeten. Eronder: THREN.oi hoofdstuk V. v.ers 3 (Klaagliederen van Jeremia): Wy syn weesen ende hebben geenen Vader.

In een lob onder het veld staat:Sic Coelitus per Cordum Inclinationum Cygnea Hagae Comitum Alitur Proles /Zo wordt de jeugd van de Lutherse gemeente in Den Haag uit de hemel door de barmhartig­heid gevoed.

Randschrift: Ps. LXXVIII v.ers 23: De Heer liet het man(na) op hen reegenen om te eeten

Keerzijde: Driehoek met in het Hebreeuws JHWH, er omheen: HIC DEUS OMNIA/God is hier alles.

Twee wapenschilden. Met tekst: Exod.us hoofdstuk 11 v.ers 9: Neem dat kindeken heenen ende soogd het my, Ik wil u loonen. In Perpetuam Memoriam Coetui Lutherano Hagi:ensi Concessae Libertatis Erigendi Orphanotrophium. D:ie VI. IUN.ii MDCXXXIII,/Ter altoos durende gedachtenis voor de Lutherse Gemeente in Den Haag, wegens de verleende vrijheid om een weeshuis op te richten.

Omschrift: Ampliss.imi Magistr.atus Hagiens.es. Non Pauca Fecerunt. Praepot.entes Or­din.es Holl.andiae et WestFris.iae Permulta,/Niet weinig hebben toegebracht de edel grootachtbare regeerders van ‘s Gravenhage, zeer veel de edelgrootmogende heeren Staten van Holland en WestFriesland. N. v. Swinderen F.

Medailleur: Nicolaas van Swinderen, zilver 44 mm.

1763, Founding of the Lutheran Orphanage of The Hague

1763, Founding of the Lutheran Orphanage of The Hague

1763, Founding of the Lutheran Orphanage of The Hague

1763, Founding of the Lutheran Orphanage of The Hague