26. 1826, Herbouw Ronde lutherse Kerk

1826, Herbouw Ronde lutherse Kerk, Gegraveerde gedenkplaat, opdracht van H.Westhoff Jr, gegraveerd door A. Bemme Az.

Voorzijde: In een rond medaillon in het midden een afbeelding van de herbouwde Ronde Lutherse Kerk. Aan de onderrand daarvan: G. Moele Jr, Del:, A, Bemme AZn, Sculp.

Er omheen drie reeksen met omschriften:

Eerste reeks: Haggaï  2 Vs 9 – De heerlijkheid van dit laatste huis zal grooter worden dan die van ‘t eerste geweest is/ spreekt de HEERe Zebaoth/ en ik zal vrede geven aan deze plaats.

Tweede reeks: Nu wordt dit koper GOUD, door ‘t melden van den tijd./ Dat ROLL, als Hemeltolk, deez’ kerk heeft ingewijd.

‘t VerheVen ‘t kVnstrIJk stIft, traCht nVttIg Werk te Wekken/ ZIJ grIfte ‘t In ‘t MetaaL, ‘t WeLk ‘t FraaI geboVW bLijft Dekken.

Derde reeks: De Luthersche Nieuwe kerk te Amsterdam, afgebrand den 18 September 1822, wederherbouwd: de Inwijding gevierd den 18 September 1826.

Aan de onderrand: Hendrik Westhoff Junior Inv. (achtkantig plaatje koper W&G T London, 26,  105×120 mm)

Rebuilding the New Lutheran church.

Rebuilding the New Lutheran church.

Rebuilding the New Lutheran church

Rebuilding the New Lutheran church