50. 1783 Overlijden van Johan Diedrich Deiman

1783, overlijden van Johan Diedrich Deiman, Evangelisch- Luthers predikant, vz: sarcofaag, met zon en cypressen:Vivit post funera virtus/ de deugd leeft na de dood. In afsnede: J.M.Lageman fecit.

Keerzijde: familiewapen met tekst in het midden: Ioh.annes Died.ericus Deiman. V.erbi D.ivini M.inister Aet.ate LI. Ob.iit IX.Apr.ilis MDCCLXXXIII/Johannes Diedrich Deiman bedienaar van het goddelijke woord in de ouderdom van 51 jaar overleden op 9 april 1783. Ds Deiman werd in 1732 geboren te Hage in Ostfriesland. Zijn voorlaatste standplaats was Utrecht en van 1779 – 1783 was hij predikant te Amsterdam. Zijn eerste echtgenote mevrouw A.P van Uggelen was in 1778 te Utrecht overleden en aldaar begraven. Ook ds Deiman werd daar ten grave gedragen. Ter gelegenheid van het overlijden van zijn echtgenote is eveneens een penning verschenen (zie onder Utrecht). Medailleur: J.M.Lageman, brons, 39,5 mm.

1783 Death of Diedrich Deiman

1783 Death of Diedrich Deiman

1783 Death of Diedrich Deiman

1783 Death of Diedrich Deiman