58. 1954 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente

1954, 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente, vz: duif met olijftak, in banderol eronder: pax vobis/vrede met u. Omschrift: Sig.illum Ecc.lesiae Rot.terodamensis Sub Symb.olo Invar.iata Conf.essione Aug.ustanae /Zegel van de kerk te Rotterdam onder de onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis. kz: zwangere vrouw met adelaarsvleugels, met als kroon 12 sterren, staande op de maan, met hebreeuwse tekst: Immanuel. en omschrift: Sigill.Ecclesiae Rotterodamensis Sub Symb. August. Confes. Invar.
koper, 60 mm.

1954 Commemoration of 350-years of the Lutheran congregation

1954 Commemoration of 350-years of the Lutheran congregation

1954 Commemoration of 350-years of the Lutheran congregation

1954 Commemoration of 350-years of the Lutheran congregation