60. 1693 Johannes Colerus uit Amsterdam

1693, penning op het beroepen van ds Johannes Colerus uit Amsterdam, vz: borstbeeld naar rechts met Randschrift: Johannes Colerus A.ugustana C.onfessiones AMSTEL.aedami NUNC HAG.ae PAST.or/Johannes Colerus, pastor van de Amsterdamse (Gemeente) toegedaan de Augsburgse Confessie, thans te Den Haag, kz: Oranjeboompje in pot met wapen van Den Haag, in het verschiet het stadsaanzicht van Amsterdam met Ronde Lutherse kerk. Tekst rondom:Quoque transplantata virebit/ Ook overgeplant zal hij bloeien.
Zzilver en tin, 47 mm.

1693, medal on the call of Rev. Johannes Colerus of Amsterdam

1693, medal on the call of Rev. Johannes Colerus of Amsterdam

1693, medal on the call of Rev. Johannes Colerus of Amsterdam

1693, medal on the call of Rev. Johannes Colerus of Amsterdam