79. Lutherse gemeente van Amsterdam

Het door de lutherse gemeente van Amsterdam gebruikte avondmaalsloodje (nachtmaals loodje) is vermoedelijk als ‘model’ gebruikt voor de loodjes van andere lutherse gemeenten. Volgens beschrijving van Schultz Jacobi bestond de ene zijde uit een rijksstaf en een lauriertak, kruiselings gestoken door een doornenkroon, waarboven Christi en waaronder Regnum gelezen wordt, alles gevat in een bladerrand. In plaats van rijksstaf en lauriertak is er later sprake van een palm- en olijftak. De andere zijde van het loodje is blanco geweest, ook kan er een jaartal op hebben gestaan.

Lutheran congregation of Amsterdam

Lutheran congregation of Amsterdam

Lutheran congregation of Amsterdam

Lutheran congregation of Amsterdam

Lutheran congregation of Amsterdam

Lutheran congregation of Amsterdam