82b. Delft Avondmaalsloodje

De penning heeft aan de voorzijde als omschrift: DOET BOET . EÑ GELOOFT DEN EVANGELI . MAR . C . 1 . 15, oftewel: Doet boete ende gelooft den evangelium, Marcus caput [=hoofdstuk] 1:15. Twee vrouwen verbeelden het geloof (links) en de boete (rechts). De linker vrouw zit op de wereldbol en houdt een kruis vast. Aan haar linkerknie staat het lam Gods op een ondergrond van bloemen. Dit komt overeen met het zegel van de Lutherse Gemeente Delft ( zie ook nr 82). De rechter vrouw heeft de pose van een orante: een bidder of smeker. Midden boven het tetragrammaton JHWH, de naam van God.

Keerzijde: tien regels tekst. 1 COR . XI . 2 . 8 / DE MENSCH PR / OEVE HEM SELVEN . / EÑ ALSO ETE HI VAN / DESEN BRODE . EÑ DR / INCKE UIT DESEN DR / INCK BEKER WANT / WIE ONWEERDICH / LICK EET EN DR / INCK . ETC. Deze tekst is te vinden in 1 Corinthiërs 11:28 en 29. Deze tekst is verwant met die van penning nr 82.

Delft communion token with seal of the congregation

Delft communion token with seal of the congregation

Delft communion token with seal of the congregation

Delft communion token with seal of the congregation