11. 1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

11. 1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie te Amsterdam gevierd. vz: Luther overhandigt aan keizer Karel V de confessie, tekst: Het twede iubelfeest ter overlevering der Augsburgse confessie, kz: vliegende engel met banderol, tekst: Ik zag enen engel vligen midden door den hemel die had een ewig evangely, Openb.14:6. Medailleur:Willem de Wijs, zilver 46 mm

Lees meer

12. 1730 Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

12. 1730 Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz:Luther met wapens van vorsten en steden, in cartouche eronder: Confessores ac Defensores, Carol:o V. Caesari, in Comitiis Augustanis, D.XXV.I¬un:MDXXX. Veritat:em Profitent.es /De belijders en verdedigers der waarheid dezelve voorstaan¬de bij Keizer Karel V op de Rijksdag te Augsburg, 25 juni 1530.kz: zittend vrouwe godsdienst met randschrift boven: VERITA-TI TRIUMPHUS, zegepraal voor de waarheid, staande vrouwe de waarheid, rechts Saturrnus die het tweede eeuwfeest in een piramide beitelt. Onderschrift: Nummus Mnemonicus Secundi/ Iubilaei post Editam Aug:ustae Vind:elicorum Fidei/Conf:essionem Amstelod:ami MDCCXXX.D:XXV.IUN:Exc:udit./Gedachtenispenning van het tweede eeuwfeest van de Augsburgse geloofsbelijdenis, geslagen te Amsterdam, 25 juni 1730, Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 62...

Lees meer

13. 1730 Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie

13. 1730 Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: balans door Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie houden elkaar in evenwicht, Op de rots die als achtergrond bij de balans fungeert staat tussen de beide schalen de tekst: Unus spiritus, una veritas, una fides,/één geest, één waarheid, één geloof. Het randschrift luidt: Sec.uli Edit.tae Inv.variatae Aug:sburgensis Conf:essionis II.Ren:ovatae Memoria,/de gedachtenis verlevendigd van het tweede eeuwfeest der overlevering van de onveranderde Augsburgsche geloofsbelijdenis. Eronder staat :Amstel.odami MDCCXXX D.XXV IUN.ii Celebr:ata,/te Amsterdam op 25 juni 1730 gevierd. kz: latijns chronogram: petra DIVInae VerItatIs hostI: bVs Infense petIta ManebIt nobIs In ConCVssa Vertaling: De rotssteen der goddelijke waarheid, van vijanden heftig aangetast, zal onbeweeglijk staan blijven. In dit chronogram zit het jaartal van uitgave verwerkt: M=1000, D=500, CC=200, 4xV=20 10xI =10, maakt samen 1730. Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 38...

Lees meer

14. 1730 Vader Tijd borstbeeld van Luther

14. 1730 Vader Tijd borstbeeld van Luther

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: Vader Tijd plaatst borstbeeld van Luther op zuil met tekst: Strenuus veritatis vindicator,/Moedige handhaver der waarheid. Boven rondom staat het omschrift: In aeternam memoriam,/Ter eeuwige gedachtenis. Als onderschrift: Confessio Evangelica tradita Carolo V Imp.eratori Augustae Vindel.icorum MDXXX,/De evangelische belijdenis overgegeven aan keizer Karel V, te Augsburg, 1530. kz: vrouwe Godsdienst overwint elke aanval, onder haar voet de vertrapte tiara van de paus. Rondom boven staat als randschrift: Religio Victrix, De zegepralende godsdienst. Het onderschrift luidt: Seculum Augustana Confessionis Invariatae Secundum Amstelodami, MDCCXXX. D.XXV Iun. Celebr.atum,/Het tweede eeuwfeest van de onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis, plechtig gevierd binnen Amsterdam, 25 juni 1730. Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 49...

Lees meer

15. 1830 Overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis

15. 1830 Overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis

1830, Derde eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: tekst: Ter 300 jarige gedachtenisviering van de overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis op den 25sten juny 1830., kz: vrouwe Godsdienst, met bijbel en vuurvlam, wijst naar borstbeeld van Luther, op de zuil de lutherse zwaan. Het om¬schrift: Evangeliesch Lutersche Kerk in het Koningrijk der Nederlanden. Medailleur: David van der Kellen Jr, zilver 46 mm.

Lees meer