16. 1930 Confessio Augustana Wittebergae MDXXX

16. 1930 Confessio Augustana Wittebergae MDXXX

1930, Vierde eeuwfeest der Augsburgse Confessie, vz: boek met tekst Confessio Augustana Wittebergae MDXXX, eronder een banderol met de tekst: Evangelisch Luthersche Gemeente Schiedam. Rondom het boek een erekrans. Het omschrift luidt: Ter herinnering aan het IVe eeuwfeest der Augsburgsche Confessie 1530-1930, kz: kop van Luther met als omschrift: Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Martin Luther. Medailleur:Jac.J van Goor, zilver en brons, 50...

Lees meer

17. 1930 De Nederlandsche Luthersche kerken

17. 1930 De Nederlandsche Luthersche kerken

1930, Vierde eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: alle bekende Nederlandse lutherse kerkgebouwen, Omschrift: De Nederlandsche Luthersche kerken 1930. Eronder een tekst van Mathesius: Hiermede eer ik voor mijn persoon en vanwege de kerk die mij is toevertrouwd deze 7 christelijke vorsten en keurvorsten tezamen met de 2 lofwaardige rijkssteden die niet ge-schroomd noch zich geschaamd hebben te Augsburg op den rijksdag der Evangelische waar-heid getuigenis te geven: Mathesius kz: Luther en Melanchton, tekst in banderol aan hun voeten: Si deus pro nobis quis contra nos,/Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?:Vit. in silentio et spe erit fortitudo mea. De spreuk: In silentio et spe erit fortitudo vestra,/ In stilte en hoop zal uw kracht liggen, staat boven een prent van Luther uit 1521. Medailleur: Maarten L. Pauw, zilver en brons 60...

Lees meer