79. Lutherse gemeente van Amsterdam

79. Lutherse gemeente van Amsterdam

Het door de lutherse gemeente van Amsterdam gebruikte avondmaalsloodje (nachtmaals loodje) is vermoedelijk als ‘model’ gebruikt voor de loodjes van andere lutherse gemeenten. Volgens beschrijving van Schultz Jacobi bestond de ene zijde uit een rijksstaf en een lauriertak, kruiselings gestoken door een doornenkroon, waarboven Christi en waaronder Regnum gelezen wordt, alles gevat in een bladerrand. In plaats van rijksstaf en lauriertak is er later sprake van een palm- en olijftak. De andere zijde van het loodje is blanco geweest, ook kan er een jaartal op hebben...

Lees meer

80. Amsterdams Historisch Museum

80. Amsterdams Historisch Museum

In de collectie van het Amsterdams Historisch Museum en in het Geldmuseum is een loodje uit de zeventiende eeuw bekend waarop aan de voorzijde slechts de hoofdletter L (van Luthers) staat. De keerzijde is blanco , lood 21 mm.

Lees meer

82. Delft Avondmaalsloodje met het zegel der gemeente

82. Delft Avondmaalsloodje met het zegel der gemeente

Delft, avondmaalsloodje met het zegel der gemeente: Lam Gods met de zegevaan. Het omschrift luidt: Voor de communicanten van Delf. Aan de keerzijde staat de tekst uit 1 Cor. 11:28: De mensch beproeve hemselve ende also ete hij van desen broede ende drincke van desen kelck. lood, 35mm.

Lees meer