73. 1732 Op de uittocht der Salzburgers

73. 1732 Op de uittocht der Salzburgers

1732, Op de uittocht der Salzburgers, vz:vluchtelingen trekken weg uit Salzburg, met tekst: Op God vertrouwen is de veiligste toevlucht. Eronder staat : Saltzburgse Vervolg:ing der Evan:gelische Prot:estanten 1732, kz: Zalig zyt gy als u de menschen om mynentwil smaaden en vervolgen en spreeken allerly kwaad van u, is ’t dat zy daar aan liegen, weest vrolyk en blymoedig, ’t zal u in den hemel wel beloont worden. Matt:heus Hoofdstuk V, vers 11,12.Medailleur: Martinus  Holtzhey, zilver 49...

Lees meer

74. 1733 Op de intocht der Salzburgers in Nederland 1

74. 1733 Op de intocht der Salzburgers in Nederland 1

1733, Op de intocht der Salzburgers in Nederland, vz: Man in harnas stelt de zeven Verenigde Nederlanden voor, hij beschermt de vluchtelingen, met Nederlandse tekst: Hier vindt de waarheyt rust en vree. In de afsnede: MDCCXXXIII, 1733, kz: vrouwe Belgica met op achtergrond de Zeeuwse wateren. Tekst boven: Daar deelt den hemel zegen mee. In de afsnede:Saltzb:urgse Emig:ranten in de Vere:enigde Nederl:anden Aang:enomen. Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver 44...

Lees meer

75. 1733 Intocht der Salzburgers in Nederland 2

75. 1733 Intocht der Salzburgers in Nederland 2

1733 – Op de intocht der Salzburgers in Nederland.Voorzijde: Zelfde voorstelling als bij nr.74. Het omschrift leest nu in het Duits: Hier findt die Warheit Schuz und Ruh. In afsnede: MDCCXXXIII, 1733. Keerzijde: Zelfde voorstelling als keerzijde van nr.74. Het omschrift leest nu in het Duits: Dort schickt der Himmel Seegen zu. Links staat de signatuur W van de medailleur. In de afsnede: Aufnahm:e der Salzb.urger Emigr.anten in den Ver.einigten Niederl.anden. Medailleur: Peter Paul Werner, zilver 44...

Lees meer

76. 1733 – Op de intocht der Salzburgers in Nederland 3

76. 1733 – Op de intocht der Salzburgers in Nederland 3

1733 – Op de intocht der Salzburgers in Nederland. Voorzijde: Vrouwe Belgica zit met lans en vrijheidshoed in de ene hand en met het schild van de Zeven Verenigde Nederlanden in haar andere hand, temidden van allerlei symbolem. Het opschrift boven luidt:Belgium foederatum/Verenigde Nederlanden. Keerzijde. Vrouwe Belgica beschermt met haar schild de emigranten en wijst naar het altaar waar op de bijbel (Biblia Sacra)  ligt. Vlak voor het altaar de Hollandsche leeuw met zeven pijlen. Omschrift: Refugium miseris /Toevlucht voor verdrukten. Erboven de hebreeuwse letters JHWH. Eronder: DCCC-Salisburgensib.us Sedes assignatae MDCCXXXIII/Aan 800 Salzburgers woonplaatsen geschonken, 1733. Medailleur: Martinus Holtzhey, Zilver 49...

Lees meer

77. 1733 Schroefpenning Op de intocht der Salzburgers

77. 1733 Schroefpenning Op de intocht der Salzburgers

1733 – Op de intocht der Salzburgers in Nederland. Schroefpenning (de penning is identiek aan nr 75 bovenstaand) met complete serie van 17 geschilderde plaatjes in kruisvorm en twee kaarten in binnenzijden van de penning, door Abraham Remshard, Augsburg.Voorzijde: Zelfde voorstelling als bij nr.74. Het omschrift leest nu in het Duits: Hier findt die Warheit Schuz und Ruh. In afsnede: MDCCXXXIII, 1733. Keerzijde: Zelfde voorstelling als keerzijde van nr.74. Het omschrift leest nu in het Duits: Dort schickt der Himmel Seegen zu. Links staat de signatuur W van de medailleur. In de afsnede: Aufnahm:e der Salzb.urger Emigr.anten in den Ver.einigten Niederl.anden. Medailleur: Peter Paul Werner, zilver 45...

Lees meer