1. 1617, Op het eerste eeuwfeest

1. 1617, Op het eerste eeuwfeest

1617, Op het eerste eeuwfeest van de Hervorming, vz: Johann Georg I(1611-1656), keurvorst van Saksen, met tekst: Verbum Domini manet in Aeternum 1617/ Gods woord houdt stand in eeuwigheid (1 Petrus 1:25), kz: Frederik III de Wijze (1486-1525), beschermheer van Luther, met tekst: Seculum Lutheranum/de lutherse eeuw 1517, zilver, diverse afmetingen.

Lees meer

2. 1717, Op het tweede eeuwfeest

2. 1717, Op het tweede eeuwfeest

1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming, vz: Martin Luther met zwaan als zijn symbool naast zich en met kaars en bijbel, onder zijn voeten de pauselijke tiara en de banbul. Omschrift: Het tweede jubelfeest ter gedachteniss van de reformatie door D.M.Lutherus, begonnen Anno 1517. Op de bijbel staat: Bib Sac, Ps CXIX, vs 89 (Biblia Sacra/Heilige Schrift) en Psalm 119:89 “Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast”. kz: vrouwe de Waarheid breekt het juk van de zittende vrouw, die de kerk voorstelt. Verder de tekst uit Mattheus 16:18: Op desen rots-steen wil ik bouwen myne gemeente, en de poorten der helle sullen se niet overweldigen. Medailleur; Willem De Wijs, zilver 48 en 61...

Lees meer

3. 1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming 2

3. 1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming 2

1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming, vz: borstbeeld Martin Luther, omschrift: MartInVs LVutherVs theoLogIae DoCtor/Martin Luther doktor in de godgeleerdheid. (M, D, C, 2xL, 3xV, 2xI = 1717), kz: palmboom in landschap. met als randschrift: foLIUM eIVs neC DefLVuet/zijn blad zal niet afvallen. (1717). Onderschrift: IN MEM:oriam IVB:laei EV:angelici SEC:undi D:ie 31 OCT:obris/ Ter herinnering aan het tweede evangelische eeuwfeest, de 31e october. Medailleur: P.H.Müller, goud en zilver, o.a. 30 en 32...

Lees meer

4. 1717 Hervorming borstbeeld Martin Luther

4. 1717 Hervorming borstbeeld Martin Luther

1717, Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming, vz: borstbeeld Martin Luther als bij penning 3, kz: een boer die zaad zaait op omgeploegd land, met als randschrift: Ego plantavi deus incrementum dedit/ ik heb geplant, God heeft wasdom gegeven. Onderschrift: D:ie 31 OCT:obris. goud en zilver, diverse afmetingen

Lees meer

5. 1717 Martin Luther dokter in de godgeleerdheid

5. 1717 Martin Luther dokter in de godgeleerdheid

1717. Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming, vz: borstbeeld Martin Luther, met als rand en jaarschrift: MartInVs LVutherVs theoLogIae DoCtor/Martin Luther dokter in de godgeleerdheid. (M, D, C, 2xL, 3xV, 2xI – 1717).Onder het borstbeeld: Verbum domini manet in aeternum/ kz: afbeelding van de stad Jeruzalem. Als randschrift: eCCe sVper te orIetVr DoMInVs/zie de Heer zal over u opgaan (1717). Afsnede: alter post emenData sa Cra annVs IVbILaeVs (1717)/het tweede eeuwjaar na de kerkhervorming. Medailleur: G.W.Vestner,...

Lees meer