20. 1952 Hereniging van de twee lutherse kerken

20. 1952 Hereniging van de twee lutherse kerken

1952, Hereniging van de twee lutherse kerken, vz: Oude Lutherse Kerk aan het Spui en de Hersteld Lutherse kerk aan de Kloveniersburgwal, kz: zegel der Nederlandse gemeenten onder de Augsburgse geloofsbelijdenis. Het betreft hier een lelie tussen doornen (Hooglied 2:2). Ook het omschrift bleef in 1952 hetzelfde als in 1617: Sigil.lum Eccl.siarum.Belg.ae sub.Aug.sburgo Confe.ssiones,/Zegel der Nederlandse gemeenten onder de Augsburgse geloofsbelijdenis. Medailleur: Maarten L. Pauw, brons, 60...

Lees meer