25. 1826 Herbouw Nieuwe Lutherse Kerk

25. 1826 Herbouw Nieuwe Lutherse Kerk

1826, Herbouw Nieuwe Lutherse Kerk, vz:beeltenis van Martinus Luther,geb. 10 nov. 1483, gest. 18 feb. 1546. m kz: 9 regelige tekst: De Nieuwe Lutherse Kerk te Amsterdam afgebrand den 18 sept. 1822. Prachtiger herbouwd en ingewijd den 18 sept. 1826. Goud, zilver, brons en tin, 30 mm.

Lees meer

26. 1826, Herbouw Ronde lutherse Kerk

26. 1826, Herbouw Ronde lutherse Kerk

1826, Herbouw Ronde lutherse Kerk, Gegraveerde gedenkplaat, opdracht van H.Westhoff Jr, gegraveerd door A. Bemme Az. Voorzijde: In een rond medaillon in het midden een afbeelding van de herbouwde Ronde Lutherse Kerk. Aan de onderrand daarvan: G. Moele Jr, Del:, A, Bemme AZn, Sculp. Er omheen drie reeksen met omschriften: Eerste reeks: Haggaï  2 Vs 9 – De heerlijkheid van dit laatste huis zal grooter worden dan die van ‘t eerste geweest is/ spreekt de HEERe Zebaoth/ en ik zal vrede geven aan deze plaats. Tweede reeks: Nu wordt dit koper GOUD, door ‘t melden van den tijd./ Dat ROLL, als Hemeltolk, deez’ kerk heeft ingewijd. ‘t VerheVen ‘t kVnstrIJk stIft, traCht nVttIg Werk te Wekken/ ZIJ grIfte ‘t In ‘t MetaaL, ‘t WeLk ‘t FraaI geboVW bLijft Dekken. Derde reeks: De Luthersche Nieuwe kerk te Amsterdam, afgebrand den 18 September 1822, wederherbouwd: de Inwijding gevierd den 18 September 1826. Aan de onderrand: Hendrik Westhoff Junior Inv. (achtkantig plaatje koper W&G T London, 26,  105×120 mm)...

Lees meer

28. 1778 Eeuwfeest Luthers Diaconie Weeshuis

28. 1778 Eeuwfeest Luthers Diaconie Weeshuis

1778, Eeuwfeest Luthers Diaconie Weeshuis, vz: voorgevel weeshuis, Omschrift: Het Luthersche weeshuis, gest.icht1678 In de afsnede: Verbout 1757. Keerzijde: Omkranste zuil waarop de tekst: Ebenhaezer (tot hier toe heeft de Heer ons geholpen). Een putto die de tijd voorstelt, hangt een C (betekent: honderd jaar) met rondom een ouroboros op. Met zwaan, het wapen van Amsterdam en een zeis. Omschrift: Op het eerste jubile, geviert in Amst:sterdam, 24 aug. 1778. Medailleur: Carel Frederik Konse, goud en zilver, 25...

Lees meer

29. 1778 Eeuwfeest Luthers Diaconie Weeshuis

29. 1778 Eeuwfeest Luthers Diaconie Weeshuis

1778, Eeuwfeest Luthers Diaconie Weeshuis, vz: Voorgevel van het Weeshuis. Omschrift: Het Luthersche Diac.Weeshuis in Amsterdam, gest.(icht) 1678. Kz: Vrouwe de Christelijke Liefde met twee (wees)kinderen, epitaaf met C (100) en het jaartal 1778. Omschrift: Ter gedagt:enis van dit eeuwfeest aan de kinderen uytg:ereikt. zilver 25 mm

Lees meer