53. 1648 begrafenispenning van Hiëronymus Hirnius

53. 1648 begrafenispenning van Hiëronymus Hirnius

1648, begrafenispenning van Hiëronymus Hirnius, luthers predikant te Rotterdam, vz: schedel met gekruiste beenderen en zandloper: Dn. M. Hieronymus Hirnius van Maachden Borgh, Predicant Der Luthersche Gemeente tot Rotterdam Obijt 30 Martij 1648. Keerzijde: palmtak: Gerust In ’t Midden van de Baeren (Medius tranquillus in undis). Psalm 126 De Welcke met Tranen Hier Saaijen, die Sullen daar namaals met Blijdschap Maeijen. Uitgereikt aan de dragers van het lijk, geen afbeelding, slechts uit literatuur bekend, zilver...

Lees meer

54. 1736 Luthersche kerk te Rotterdam

54. 1736 Luthersche kerk te Rotterdam

1736, op het stichten der Luthersche kerk te Rotterdam, vz: stadsgezicht op Rotterdam, met stadswapen en wapens van de 4 burgemeesters: J. Van Meel, Mr H. Van de Stael, Mr. A. Deynoot en Mr. H. Pelt, met tekst: De leden die Godts Geest in Christus komt vereenen. kz: exterieur van kerkgebouw met tekst: Verstrekken dit gebou tot levendige steenen. In de afsnede de wapens van A.gatha M.aria Crol en D.aniel De Jong Iun.ior, twee kinderen van aanzienlijke leden van de gemeente. Eronder: Eersten steen gel.egd D.en 5 oct.ober 1733, voltooid 1736. Signatuur: M. Holtzhey fecit. Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver en brons, 49...

Lees meer

55. 1741 Diaconale Armenpenning

55. 1741 Diaconale Armenpenning

1741, diaconale armenpenning, voorzijde: tekst: Van / de Luyterse Diacony / Binnen / Rotterdam / 1741, met klop “20”, keerzijde: blanco of met tekst: voor de weekdagen, lood, 25 en 36 mm

Lees meer

57. 1940 Bombardement van Rotterdam

57. 1940 Bombardement van Rotterdam

1940, bombardement van Rotterdam waarbij ook de lutherse kerk werd verwoest, Voorzijde: Afbeelding van de kerk in vlammen, randschrift: Evang. Luthersche Kerk Rotterdam, 1736-1940. Keerzijde: Tekst tegen de achtergrond van vlammen komend uit een offerschaal: Wat tussen bouw en brand bestond, verging…in weinige uren. Maar niet wat men te doen hier vond. Want dat zal eeuwig duren. De tekst van dit gedicht is van het gemeentelid J. Spliethoff Medailleur: Maarten L. Pauw, koper 60...

Lees meer