97. Amsterdam Gegraveerd exterieur van de Nieuwe Lutherse Kerk

97. Amsterdam Gegraveerd exterieur van de  Nieuwe Lutherse Kerk

Amsterdam: Gegraveerd exterieur van de Nieuwe Lutherse Kerk (Ronde) zoals hij in 1671 in gebruik is genomen, rondom dubbele kabelranden, bovenaan een draagoog. Keerzijde: Initialen (H I NM) met teken in guirlande. Eronder de tekst: Ter Gedachtenisse van Hendrick Iansz. Niemandt. Heeft de eerste steen geleydt van De Nieuwe Luyterse Kerck tot Amsterdam 1668 Gestorven den 17 July Anno cialis générique 1695 Out 50 jaren, zilver, 41...

Lees meer

98. 1701 Hoorn Loterijpenning

98. 1701 Hoorn Loterijpenning

1701 Hoorn Loterijpenning Voorzijde: Interieur van de ruimte (gebouw “De Doelen”) waar de loterij gehouden wordt. Aanwezig de predikant en ander kerkdienaren. Tussen de twee bussen met loten een weesjongetje, die zo dadelijk het winnend lot gaat trekken. Door de geopende deuren in de zaal ziet men cialis authentique de Lutherse kerk. Tekst omschrift: Ter gedagtenis van de loterye voor de Lutersche Kerk tot Hoorn; Anno 1701. Keerzijde: Tekst: Aan Cornelia Schadé, Komt Nichje! neemt dees Penning aan / Die u Grootvader u wou schenken / Om aan de moeit bij hem gedaan / Voor d’Hoornse Lootery te denken / En wenscht u daarbij ’t Heil van god / Als ’t allerhoogste zielen Lot: Joh. Nieuland In het archief van de Lutherse gemeente te Hoorn is de rekening van baten en lasten van deze loterij teruggevonden. De totale baten bedroegen uiteindelijk meer dan f 2000. Deze unieke ovale zilveren penning bevond zich in de verzameling van Prinses Marianne der Nederlanden en is in 1933 door de firma Schulman geveild. Hij is thans in het bezit van het Westfries Museum te Hoorn. zilver, 82×72 mm. Hoorn, 1701,...

Lees meer

99. 1756 Amsterdam

99. 1756 Amsterdam

Amsterdam, cialis 1756, Een uniek gedachtenisvoorwerp is het borstbeeld in goud: Martin Luther, naar rechts, met twee zilveren plaatjes op fluweel in gepolitoerde houten lijst (120×120 mm).Zilveren guirlande boven  borstbeeld met tekst: Doctor Martinus Lutherus. Zilveren medaillon onder borstbeeld met tekst: Geboren te Eisleben 10 Nov. 1483 Gestorven Aldaar 18 Feb 1546. op achterzijde achter glas, staat: Op de Afbeelding /van Dr Marthinus Lutherus, in Goud gedreven./ Lutherus, die Gods kerk,/ In ‘t Goud van vollen Luister,/ Door ‘t groot Hervormings werk,/ Bragt uit het dwalend duister;/ Hij, in het goud om hoog,/ Der Eeuwigheid verheven!/ Blinkt hier in goud voor ‘t oog,/ Door STAGMANS hand gedreven. MDCCLVI                   Jacob Hulk Medailleur: Jeremias Stagman (1699 te Erfurt- 1762 te Amsterdam)....

Lees meer

100 1793 Amsterdam

100 1793 Amsterdam

Amsterdam, 1793, Inwijding van de kerk van de Herstelde Lutherse Gemeente, 28 augustus 1793, ter ere van ds Johannes Hamelau. Voorzijde: Op achtergrond het kerkgebouw, door hemellicht bestraald, op de voorgrond de afbeelding van ds Hamelau naar rechts. Tekst: Dominu Johannis Hamelau 1793. Er boven op een lint: God alleen de eere. Johannes Hamelau 1737-1804, was in 1791 beroepen te Amsterdam. Ds Hamelau was dr. louisa draper de eerste predikant van de herstelde gemeente na de afscheiding van de oorspronkelijke gemeente. Keerzijde: tekst: Op de plegtige inwijding van de nieuw gebouwde kerk by de Herstelde Luthersche Gemeente, binnen Amsterdam, op den 28de van Oogstmaand Ao. 1793, door den W:el Eerw.aarden en Z.eer Geleerd.en Heer Johannes Hamelau. Text Exodus XX L.aatste ged.eelte van Vers 24: “Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toekomen en je zegenen”. (zilver, 60 mm, gegraveerd)....

Lees meer

101 1827 Invoering van nieuwe christelijk gezangen bij de Lutherse gemeenten

101 1827 Invoering van nieuwe christelijk gezangen bij de Lutherse gemeenten

1827 – Invoering van nieuwe christelijk gezangen bij de Lutherse gemeenten: Lauwerkrans met 6-regelige tekst: Ter gelegenheid der invoering van de Christelyke Ge­zangen in den jare 1827. Keerzijde: Vrouwe godsdienst met vuurvlam op het hoofd. In linkerhand de bijbel (Biblia Sacra), rechterhand op het borstbeeld van Luther dat op een zuil staat. Op de zuil staat de zwaan afgebeeld. Tegen de zuil geleund het schild met daarop de symbolen van geloof, tipos de viagras hoop en liefde.  Rand­schrift: Evangeliesch Lutersche Kerk in het Koningryk der Nederlanden. Medailleur: David van der Kellen Zilver en brons, 46 mm  ...

Lees meer