Links

www.iarcm-igmmr.org – International Association of Reformation Coins and medals, Internationale Gesellschaft für Münzen und Medaillen der Reformation

www.la-la.nl – Landelijke agenda met lutherse activiteiten – National Diary of Lutheran activity’s – Nationales Notizbuch für Lutherische aktivitäten

www.luthersamsterdam.nl – Lutherse Gemeente van Amsterdam – Lutheran Congregation of Amsterdam – Lutherische Gemeinde Amsterdams

www.loodjes.nl – Nederlandse loodjes, inclusief avondmaalsloodjes – Dutch tokens, including communion tokens – Holländische Bleiplomben, inklusiv Abendmahls Bleiplomben

www.verloren.nl – Uitgever van het boek: Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland van Harry Donga en Carel van den Berg, Publisher, Herausgeber.

Link voor het bestellen van het boek (order the publication, Buch bestellen ): www.verloren.nl/boeken/2086/251/2674/kerk-en-religie/geslagen-verbeelding