26. 1826 Rebuilding the New Lutheran church.

1826, Rebuilding the New Lutheran church. Memorial plaque, commissioned by H.Westhoff Jr, engraved by A.Bemme Az.. The newly rebuilt church and three lines of scripture.
First line: Haggaï 2 Vs 19 – De heerlijkheid van dit laatste huis zal grooter worden dan die van ‘t eerste geweest is/ spreekt de HEERe Zebaoth/ en ik zal vrede geven aan deze plaats.
The latter splendor of this house shall be greater than the former, says the LORD of hosts; and in this place I will give prosperity, says the LORD of hosts.
Second line: Nu wordt dit koper GOUD, door ‘t melden van den tijd./ Dat ROLL, als Hemeltolk, deez’ kerk heeft ingewijd.
‘t VerheVen ‘t kVnstrIJk stIft, traCht nVttIg Werk te Wekken/ ZIJ grIfte ‘t In ‘t MetaaL, ‘t WeLk ‘t FraaI geboVW bLijft Dekken. ( Now this copper becomes gold, only by mentioning the time, when Roll (Lutheran minister), as a messenger from above, this church dedicated to the service. The engraving-needle engraved in the metal that covers the church).

Third line: De Luthersche Nieuwe kerk te Amsterdam, afgebrand den 18 September 1822, wederherbouwd: de Inwijding gevierd den 18 September 1826. (The Lutheran New Church, burnt down September 18th 1822, rebuilt and inaugurated on September 18th 1826),
Hendrik Westhoff Junior Inv. octagonal copper W&G T London, 26, 105×120 mm.

Rebuilding the New Lutheran church.

Rebuilding the New Lutheran church.

Rebuilding the New Lutheran church

Rebuilding the New Lutheran church