39. 1872 Centennial celebration parish house

1872, Centennial celebration parish house: Ter herinnering aan het honderdjarig bestaan van het Evang.Luth.Diac.Wees Oude Mannen en Vrouwenhuis te Amsterdam, 13 jan 1772 – 15 jan 1872 ( Commemorating the centennial of the Evangelical Lutheran Parish Orphan, Old Men- and Women house Amsterdam, January 13th 1772- January 15th 1872). Reverse: Angel protects child en donates money for two old people: Spreuken 9:11 ‘Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, je levensjaren nemen door mij toe.’ Proverbs 9:11, For by me your days will be multiplied, and years will be added to your life. Medallist: M.C.de Vries Jr, bronze 38 mm.

Centennial celebration parish house

Centennial celebration parish house

Centennial celebration parish house

Centennial celebration parish house