47. 1708 Death of Henricus Vos

1708, death of Henricus Vos, Lutheran minister: mortuary monument, on each side a female figure: Aeterna memoria sacra/ ter eeuwige heilige gedachtenis (eternal commemoration). On the foot his coat of arms with a fox: Inevitabile fatum/het niet te vermijden (nood)lot ( fate not to overcome). Legend:Ter gedachtenisse van do Henricus Vos, geboore den 17 aug.ustus 1642, overleden 5 nov.ember 1708 t Amst.erdam (In remembrance Reverend Henricus Vos, born on August the 17th 1642, deceased November the 5th 1708 in Amsterdam).

Reverse: 10-lines: De godtsdienst, in de ziel verslagen, betreurt, haar waarste borstklenoot, haar VOS, haar troost, haar welbehagen, gevoert van d’aarde in Abrams schoot (Religion defeated in his soul, mourns her jewel, her VOS, her comfort and pleasure, led from the earth in Abrams lap) silver and bronze, 44,5 mm.

1708 Death of Henricus Vos

1708 Death of Henricus Vos

1708 Death of Henricus Vos

1708 Death of Henricus Vos