97. Amsterdam Medal with engraved exterior of the New Lutheran Church

Amsterdam: medal with engraved exterior of the New Lutheran Church as it was inaugurated in 1671, double cable borders. Reverse: Initials (H I NM) with mark in garland. Subscription: Ter Gedachtenisse van Hendrick cialis Iansz. Niemandt. Heeft de eerste steen geleydt van De Nieuwe Luyterse Kerck tot Amsterdam 1668 Gestorven den 17 July Anno 1695 Out 50 jaren, (In memory of Hendrick Iansz.Niemandt. He has laid the first Stone of the New Lutheran Church of Amsterdam 1668, died July the 17th 1695, fifty years old).

Ssilver, 41 mm.

Amsterdam: medal with engraved exterior of the New Lutheran Church

Amsterdam: medal with engraved exterior of the New Lutheran Church

Amsterdam: medal with engraved exterior of the New Lutheran Church

Amsterdam: medal with engraved exterior of the New Lutheran Church