97. Amsterdam Medal with engraved exterior of the New Lutheran Church

97. Amsterdam Medal with engraved exterior of the New Lutheran Church

Amsterdam: medal with engraved exterior of the New Lutheran Church as it was inaugurated in 1671, double cable borders. Reverse: Initials (H I NM) with mark in garland. Subscription: Ter Gedachtenisse van Hendrick cialis Iansz. Niemandt. Heeft de eerste steen geleydt van De Nieuwe Luyterse Kerck tot Amsterdam 1668 Gestorven den 17 July Anno 1695 Out 50 jaren, (In memory of Hendrick Iansz.Niemandt. He has laid the first Stone of the New Lutheran Church of Amsterdam 1668, died July the 17th 1695, fifty years old). Ssilver, 41...

Read More

98. Hoorn 1701 Lottery Medal

98. Hoorn 1701 Lottery Medal

Hoorn, 1701, lottery medal Interior of the building “De Doelen” in which the lottery took place. Present are the minister and other church officials. Between the two lottery boxes an orphan is the person that draws the lots. View of the Lutheran Church through the open doors. Subscription: Ter gedagtenis van de loterye voor de Lutersche Kerk tot Hoorn; Anno 1701.( In commemoration of the lottery in favour of the Lutheran Church at Hoorn) Reverse: Aan Cornelia Schadé, Komt Nichje! neemt dees Penning aan / Die u Grootvader u wou schenken / Om aan de moeit bij hem gedaan / Voor d’Hoornse Lootery te denken / En wenscht u daarbij ’t Heil van god / Als ’t allerhoogste zielen Lot: Joh. Nieuland ( To Cornelia Schadé, Come, niece, accept this medal as a present from your grandfather and as a commemoration of his devotion for the lottery in Hoorn. He wishes you God’s salvation as the best a soul can get. Joh. Nieuland. In the archives of the Lutheran congregation of Hoorn is still the bill of the assets and liabilities of this lottery. The profits were more than two thousand guilders. This unique oval medal was part of the collection of Princess Marianne of the Netherlands and was auctioned in 1933 by the numismatic firm Schulman. Nowadays it is the property of the Westfries Museum Hoorn. silver, 82×72 mm. Hoorn, 1701,...

Read More

99. Amsterdam, 1756, Commemoration bust in gold

99. Amsterdam, 1756, Commemoration bust in gold

Amsterdam, 1756, Commemoration bust in gold: Martin Luther to the right, with two silver garlands on velvet in wooden frame. Inscription on the garlands: Doctor Martinus Lutherus. Geboren te Eisleben 10 Nov. 1483 Gestorven Aldaar 18 Feb 1546. (Dr Martinus Lutherus, born in Eisleben November 10th 1483, died February 18th 1546). On the backs a poem on the reformation work of Luther. He deserves gold and that’s why the goldsmith Stagman made such a beautiful piece. Op de Afbeelding van Dr Marthinus Lutherus, in Goud gedreven.   Lutherus, die Gods kerk, In ‘t Goud van vollen Luister, Door ‘t groot Hervormings werk, Bragt uit het dwalend duister; Hij, in het goud om hoog, Der Eeuwigheid verheven! Blinkt hier in goud voor ‘t oog, Door STAGMANS hand gedreven. MDCCLVI                Jacob Hulk Medallist: Jeremias Stagman (1699  Erfurt- 1762 Amsterdam). (120×120 mm)...

Read More

100 1793 Amsterdam

100 1793 Amsterdam

Amsterdam, 1793, Inauguration of the church of the Restored Lutheran Congregation, August 28th  1793, in honour of Reverend Johannes Hamelau: In the background the church building under heavenly light, in foreground Reverend Hamelau to the r.. Legend: Dominu Johannis Hamelau 1793. And: God alleen de eere. (Only God the honour). Johannes Hamelau 1737-1804, became a minister in Amsterdam in 1791. Rev. Hamelau was the first minister of the restored congregation after the separation from the original congregation. Reverse: Op de plegtige inwijding van de nieuw gebouwde kerk by de Herstelde Luthersche Gemeente, binnen Amsterdam, op den 28de van Oogstmaand Ao. 1793, door den W:el Eerw.aarden en Z.eer Geleerd.en Heer Johannes Hamelau. (On the solemn inauguration of the new built church of the Restored Lutheran Congregation of Amsterdam, on the 28th of the harvest month 1793 by the Reverend Johannes Hamelau. Text Exodus XX L.aatste ged.eelte van Vers 24: “Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toekomen en je zegenen”. (In every en que farmacia venden viagra sin receta place where I cause my name to be remembered I will come to you and bless you.)   Silver, 60 mm, engraved...

Read More

101 1827 – Introduction of the new songbook

101 1827 – Introduction of the new songbook

1827 – Introduction of the new songbook of the Lutheran Congregations: Laurel garland with 6-lines: Ter gelegenheid der invoering van de Christelyke Ge­zangen in den jare 1827(Commemoration of the introduction of the Christian Songs in the year 1827). Reverse: Religion with cialis flame on the head. Left hand the bible (Biblia Sacra), right hand on the bust of Luther on column; on the column the swan; against the column the  shield with the symbols of faith, hope and love. Legend: Evangeliesch Lutersche Kerk in het Koningryk der Nederlanden. Medallist: David van der Kellen, silver, bronze, 46 mm.  ...

Read More