82b. Delft, communion token

De penning heeft aan de voorzijde als omschrift: DOET BOET . EÑ GELOOFT DEN EVANGELI . MAR . C . 1 . 15, oftewel: Doet boete ende gelooft den evangelium, Marcus caput [=hoofdstuk] 1:15. Twee vrouwen verbeelden het geloof (links) en de boete (rechts). De linker vrouw zit op de wereldbol en houdt een kruis vast. Aan haar linkerknie staat het lam Gods op een ondergrond van bloemen. Dit komt overeen met het zegel van de Lutherse Gemeente Delft ( zie ook nr 82). De rechter vrouw heeft de pose van een orante: een bidder of smeker. Midden boven het tetragrammaton JHWH, de naam van God.

Legend: Repent ye ans believe the Gospel, Mark 1:15. Two symbolic woman, one the Belief, the other the Repent . The left one with the Lamb of God like nr 82. Reverse, 9 lines, 1 Cor. 11:28: Examine yourselves, and only then eat of the bread and drink of the cup etc. lead, 35 mm

Delft communion token with seal of the congregation

Delft communion token with seal of the congregation

Delft communion token with seal of the congregation

Delft communion token with seal of the congregation