Inleiding

“Er is geen kerkhistorische figuur die zo vaak op penningen is afgebeeld als Martin Luther (1483-1546)”.

In de loop der eeuwen zijn er in de hele wereld meer dan 2000 penningen en munten met afbeeldingen van Luther en lutherse onderwerpen verschenen. In Nederland zijn dat er sinds de 17e eeuw meer dan 100 penningen. Een penning is in tegenstelling tot een munt geen betaalmiddel maar herinnert aan een persoon, gebeurtenis of gebouw, het brengt een historische gebeurtenis in beeld. Op deze site zijn alle nu bekende lutherse penningen die in Nederland zijn verschenen bijeengebracht. Het gaat hier om penningen die de herinnering levend willen houden aan de reformatie, de overgave van de Augsburgse Confessie, het leven van Luther en lutherse gebeurtenissen zoals de stichting van kerken en kerkelijke instellingen, zoals o.a. hofjes, wees- en diaconiehuizen. Bijzonder zijn verder de penningen die geslagen zijn ter gelegenheid van de aankomst in Nederland van lutherse vluchtelingen uit Salzburg en de zogenaamde avondmaalsloodjes, loden penningen die bedoeld waren om de toegang tot het Heilig Avondmaal te reguleren. De Nederlandse lutheranen, in het bijzonder in Amsterdam hebben hiermee een belangrijke numismatische traditie vorm gegeven die tot op heden voortduurt. Er is in Nederland geen ander reformatorisch kerkgenootschap dat op een dergelijke traditie kan bogen. De gegevens van de op deze site beschreven penningen zijn ook in boekvorm verschenen. Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland door Harry Donga en Carel van den Berg, is uitgeven door Verloren BV te Hilversum (2010). Het boek omvat veel meer achtergrondinformatie, vooral over de symboliek op de penningen dan deze site. Het is te bestellen bij Verloren.

Book