5. 1717 Martin Luther dokter in de godgeleerdheid

1717. Op het tweede eeuwfeest van de Hervorming, vz: borstbeeld Martin Luther, met als rand en jaarschrift: MartInVs LVutherVs theoLogIae DoCtor/Martin Luther dokter in de godgeleerdheid. (M, D, C, 2xL, 3xV, 2xI – 1717).Onder het borstbeeld: Verbum domini manet in aeternum/ kz: afbeelding van de stad Jeruzalem. Als randschrift: eCCe sVper te orIetVr DoMInVs/zie de Heer zal over u opgaan (1717). Afsnede: alter post emenData sa Cra annVs IVbILaeVs (1717)/het tweede eeuwjaar na de kerkhervorming. Medailleur: G.W.Vestner, zilver

1717 Martin Luther doctor in Theology.

1717 Martin Luther doctor in Theology.

1717 Martin Luther doctor in Theology.

1717 Martin Luther doctor in Theology.