Over Ons

Het boek: Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland (Uitgeverij:Verloren, Hilversum, 2010, 288 p.), is geschreven door Harry Donga, de foto’s zijn van Carel van den Berg.

Dr Harry Donga, studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, in 1989 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de theologie. Hij was van 1973-2008 predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam, van zijn hand verschenen verschillende boeken op zowel theologisch als historisch terrein.

Drs Carel van den Berg, studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Utrecht, daarna  was hij van 1969 tot 2007 docent aardrijkskunde.

Lutherse Penningen

Lutherse Penningen

Het boek omvat veel meer achtergrondinformatie, vooral over de symboliek op de penningen dan deze site. Het is te bestellen bij Verloren.