Unieke penningen

In dit hoofdstuk worden een aantal unica’s besproken en tenslotte ook een aantal spelden.